Aflys de nationale test

Så er vi på vej til at aflyse de nationale test i skolen. For i går blev vi på Københavns Kommune enige om at aflyse de nationale test. Første skridt er, at vi retter henvendelse til undervisningsministeriet om at fritage københavnske skoler fra at deltage i de nationale test.

Radikale har gennem en årrække kæmpet for at gøre de nationale test frivillige – og bekæmpet at flere test kom til. De nationale test virker ikke: Testene har ikke været med til at forbedre elevernes færdigheder. I dansk er de endda blevet forværret siden indførelsen af testene.

Desuden er resultaterne af de nationale test usikre: Flere forskere har kritiseret testenes resultater for at være usikre og ikke-repræsentative for elevernes færdigheder. Testkultur er skadeligt: Uddannelsesforskning viser, at testkulturen med bl.a. de nationale test skaber hierarkier blandt børnene og fastlåser dem meget tidligt i en selvforståelse af, hvad de kan.

Ligegyldig hvor dygtig du er som elev, taber du altid til testen – og det efterlader vores børn med en følelse af nederlag.

Udfordringen må være, hvordan vi bedst klæder vores børn på til at møde livet og opdage verden?

Med test, stopprøver og en fast plads i den sorte skole? Eller med en tryg start i de første år, og en skole, der har råd og rummelighed til at give alle børn en skoledag med variation, bevægelse og aktiviteter i lokalsamfundet?

For Radikale Venstre starter det med pædagoger nok i vores dagtilbud, og fortsætter med en skole, hvor der er plads til forskellighed, og hvor børn lærer at tænke selv, forstå verden og sige deres mening højt.

Det kan vi godt uden de nationale test som tvungen støtte.