Kære Krydstogtskibe – sluk motoren, når I ligger ved kaj

De fleste københavnere har lagt mærke til dem; Krydstogtgæsterne. I år kommer der ca. 855.000 krydstogtsgæster.

Nogle ankommer til Langelinie, andre til den nye krydstogtterminal. De mange gæster skaber vækst i hovedstaden, men de forurener også vores luft, når de lægger til kaj. For der produceres strøm via dieselmotor, og det betyder, at de farlige, ultrafine partikler og CO2 så at sige vælter ud over københavnerne.  Og det er for høj en pris at betale, vi skal ikke betale for væksten med et dårligere helbred.

Den gode nyhed er, at vi helt faktisk kan gøre noget ved det. At en del af forureningen kan undgås.

Ifølge Københavns Kommunes økonomiforvaltning, som jeg har spurgt, skal vi have 32 mio. kroner. op ad lommen for at servicere ca. 15 % af de skibe, der ligger til kaj hos os. Er det meget eller lidt? Meget, hvis det ikke rigtigt rykkede. Men det gør det. Vi får en bedre luftkvalitet og en bedre luftkvalitet.

Andre byer er allerede i gang. Fx sejler der dagligt to skibe mellem Kiel og Oslo, der allerede har fået landstrøm og derfor har kunnet slukke dieselmotorerne, når de ligger i Oslo. Det har nedsat den totale luftemission fra Oslo Havn med ni procent. Men også i Hamborg og i en række amerikanske byer, er man i gang med at omlægge til landstrøm.

Så jeg synes egentlig også, at vi i København skal hoppe med på vognen. For københavnernes sundheds skyld – og for klimaet.