København som verdens bedste cykelby – generation 2.0

Igen i år er København blev kåret som verdens bedste cykelby. Vi belønnes for vores store net af cykelstier, cykelbroer over havnen, bycykler og indretning af lyskryds, der tilgodeser cyklister.

Men med 1.000 nye borgere om måneden – der også gerne skulle have cyklen som foretrukne transportmiddel, bliver vi nødt til at tænke nyt, når vi udvider vores cykelinfrastruktur.

Og som det ofte gør sig gældende, behøver vi ikke opfinde den dybe tallerken selv. Et af de projekter, jeg er meget inspireret af, er cykelrundkørsler, der er hævet over gadeplan, som man har det i Holland.

Ved at skille cykler fra biler forbedrer vi fremkommeligheden for begge trafiktyper og gør det samtidig mere sikkert at være cyklist. Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg arbejde for, at vi får etableret 3-4 sådanne rundkørsler i de mest trafikerede kryds i byen.

Et af mine forslag er krydset ved Vibenhus Rundel. Med en hævet cykelrundkørsel får vi skilt cykler, biler og pendler-busserne.

Et andet kunne være krydset ved H.C. Andersens Boulevard og Vester Søgade. Fælles for de to steder er, at der er mange pendlere på både to og fire hjul, der hurtigst muligt skal igennem disse trafikale flaskehalse. Det er klart at der er tale om store investeringer, men vi skal væk fra at det er biltrafikken der har monopol på de store infrastrukturinvesteringer.

Foto: Cand.arch. Anja Brinch