Så kaster vi den op for FNs 17 Verdensmål

Den 12. oktober er en dato, som jeg har set frem til. For den dag skal vi på rådhuset diskutere udspillet til kommunens handlingsplan for de 17 verdensmål. Diskussionen er vigtig, for med handlingsplanen i hånden sætter vi retningen for et bæredygtigt København – et København i social, økonomisk og miljømæssig balance.

I april satte jeg og Radikale Venstre Verdensmålene på den kommunale dagsorden. Vi fik næsten enstemmigt vedtaget, at Københavns kommune skal have en handlingsplan for implementeringen af FNs 17 Verdensmål. Nu har embedsværket så tygget på opgaven og er kommet tilbage med et forslag. Mit første håndsindtryk er: det ser sør’me godt ud – og hold da op, hvor der er meget, vi skal nå …

Ambitionen er, at vi i København skal have ambitiøse mål for alle Verdensmål. Man har startet klogt ved at se på, hvad vi allerede har af politik, der understøtter de forskellige mål og delmål. For heldigvis gør vi allerede meget, der understøtter den bæredygtige dagsorden.

Mål og politikker er gode at have og vise frem, men som regel ligger udfordringen i, hvordan vi implementerer dem, for det koster både tid og penge. Derfor skal vi også tænke i andre baner end de kommunale. Vi skal danne partnerskaber med borgere, organisationer, vidensinstitutioner og erhvervsliv, så vi sammen kan tænke nyt. Endelig skal vi se at få integreret verdensmålene i alt det internationale arbejde, København i forvejen laver. Og så skal vi fortælle omverdenen, at nu er vi i gang.

Mit mål er ambitiøst, men enkelt. Vi skal gøre København til Verdens bedste verdensmåls-kommune.

Jeg tror, at vi med handlingsplanen har sat gang i en rigtig god proces, der kommer til at trække Københavns Kommune i en mere bæredygtig retning og lægger et nyt lag til fortællingen om, hvilken by København arbejder på at blive. En by, der lokalt og globalt tager ansvar – også for andre end os selv!